Podrži inicijativu, prepoznaj šansu (2014)

Projekat „Podrži inicijativu, prepoznaj šansu“ sačinjen je iz dve inicijative usmerene ka gradskoj upravi u Nišu. Prve, koja je zagovarala formiranje posebne linije u budžetu Grada koja će služiti isključivo za finansiranje mladih preduzetnika i druga, koja se odnosi se na članstvo dvoje predstavnika mladih u radu Privredno-ekonomskog saveta. Na kraju realizacije projekta, odlukom gradonačelnika, Privredno ekonomski savet grada Niša je u svom sastavu ima 15% mladih, odnosno, 2 člana mlađa od 30 godina.

Partneri: Centar za razvoj liderstva, kompanije Filip Moris