Spark – studijska poseta Austriji (2017)

U okviru projekta organizovana je studijska poseta 10 mladih kreativnih ljudi iz Niša Gracu i Beču u Austriji. Tokom posete delegacija je imala sastanke sa predstavnicima Kreativnih Industrija Štajerske, Univerziteta primenjenih nauka, Tehničkog univerziteta, arhitektonskog studija Ortlos, Impakt Haba Beč. Imali su prilike da se bliže upoznaju sa radom njihovih kolega u Austriji. Za delegaciju su bili organizovani prijemi u ambasadi Srbije u Beču i Gradskoj kući u Gracu.

Partner: Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za dijasporu