Preduzetnički omladinski klub (2014)

Preduzetnički omladinski klub ima za cilj da osnaži mlade ljude u Nišu za pokretanje sopstvenog biznisa. Tokom tromesečnog programa predviđeno je da svake nedelje bude održana edukacija za mlade od strane postojećih mladih preduzetnika koji će svoje znanje i iskustvo prenositi mladima zainteresovanim za pokretanje sopstvenog biznisa. Osim njih edukacije će držati i uspešni privrednici Grada Niša, članovi Regionalne privredne komore i Privredno-ekonomskog saveta Grada.

Partneri: Grad Niš