Lale u decembru (2016)

Promocija holandske kulture kroz izložbu fotografija, filmski ciklus i diskusiju posvećenu dostignućima holandske kinematografije, uz promociju holandske kuhinje. Skajp konferencije sa Srbima koji su studirali u Holandiji i podelili stečeno znanje sa mladima u Nišu.

Partner: Ambasada Holandije