5 GODINA SA MLADIMA ZA MLADE

Jubileji su samo brojke, ali nam oni pomažu da na trenutak zastanemo i da se prisetimo šta smo uradili u prethodnom periodu.

Za nas u Mladim ambasadorima, ovo je prvi važan jubilej. Prošlo je pet godina od kada je naša inciijativa nastala, od kada je prva generacija ambasadora kulture inaugurisana u Nišu. Od plemenite ideje da se mladima olakša pristup institucijama kulture i da mladi svojim vršnjacima prenose aktivnosti institucije kulture u Nišu, došlo se do velikog rezultata. Prva generacija mladih ambasadora je uspela da poveća posetu ovim institucijama za 30%. Još jedan važan rezultat je prva generacija iznela, važnu pobedu za mlade u gradu. Zahvaljujući uspešnoj kampanji javnog zagovaranja, mladi su dobili dva mesta u Privredno ekonomskom savetu Grada Niša. Ovi rezultati su nas ohrabrili ali i obavezali da sanjamo veće snove.

Od tada do danas su se nizale generacije, projekti i aktivnosti. Ideja mladih ambasadora je 2015. u Bolonji izabrana za najbolju ideju u Evropi u domenu rada sa mladima u kulturi.

Svesni da su pored kulture za mladog čoveka važni i preduzetništvo i sport, mladi ambasadori su se edukovali i u ovim oblastima.

Ne želeći da se zadržimo u granicama Niša, pokrenuli smo mlade ambasadore u još dva grada, Kruševcu i Novom Pazaru, sa idejom da se stvori nacionalna i evropska mreža mladih ambasadora.

Pokrenuli smo prvu konferenciju kreativnih industrija u našem regionu, koja omogućava mladima da rade sa međunarodnim ekspertima i rešavaju probleme u svom okruženju.

Postali smo deo evropske mreže za razvoj socijalnog preduzetništva, podržane od strane Evropske komisije.

Predstavljali smo ideju i misiju mladih ambasadora na preko 30 seminara i konferencija širom Evrope.

Danas nam brojka od 5 generacija, blizu 40 projekata i 300 edukacija daje podstrek da idemo dalje.

Bilo je ovo uzbudljivih pet godina, u kojima smo rasli, tražili svoje mesto pod suncem, dičili se uspesima i učili iz svake greške.

Radujemo se ambasadorskim godinama koje dolaze, u kojima ćemo da nastavimo sa našom misijom, stvaranjem kvalitetnijeg okruženja za mlade. Hvala svima koji nam na tom putu pomažu!