BC4ESE: Objavljena Analiza eko-društvenog poduzetništva: potrebe, prepreke i dobre prakse

Projekat “Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-društveno poduzetništvo”, u kome Mladi ambasadori učestvuju kao partneri, ima za cilj da izgradi kapacitete za promicanje eko-društvenog poduzetništva (EDP) i razvoj alata i metodologija neformalnog obrazovanja. To će potaknuti mlade ljude da se uključe u EDP kroz razvoj svojih mekih, poduzetničkih i digitalnih vještina, čime će se omogućiti promjene u ponašanju za individualne preferencije, kulturne vrijednosti i svijest o održivom razvoju i stilovima života.

Analiza eko-društvenog poduzetništva: potrebe, prepreke i dobre prakse je dokument koji ima za cilj da sagleda eko-socijalnu ekonomiju u evropskim zemljama i partnerskim zemljama Zapadnog Balkana. Za svaku zemlju, dokument se fokusira na:
a.) Istraživanje i analizu postojećeg stanja eko-socijalnog preduzetništva u partnerskim zemljama;
b.) Istraživanje prepreka za razvoj eko-socijalnih projekata i aktivnosti kroz socijalno/društveno preduzetništvo;
c.) Primere dobre prakse postojećih eko-socijalnih preduzetnika u partnerskim zemljama, EU i svetu;

E-knjigu “Analiza eko-socijalnog preduzetništva: potrebe, prepreke i dobre prakse” sa pratećim video sadržajima možete pronaći na linku: https://ecosocent.eu/sr/analiza-eko-socijalnog-preduzetnistva-potrebe-prepreke-i-dobre-prakse/