KreNI konferencija kreativnih industrija (2015, 2016, 2017, 2018)

KreNI konferencija je prvi festival kreativnosti sa najvećim uticajem u jugoistočnoj Srbiji. KreNI okuplja inovativne kreativne profesionalce i stručnjake iz celog sveta. Konferencija je fokusirana na kreativnost mladih ljudi i njihovo angažovanje u društvu. KreNI osnažuje mlade ljude i uključuje ih u mapiranje i rešavanje problema u njihovom okruženju. Okuplja preko 100 kreativnih mladih ljudi – učesnika konferencije. Tokom 5 dana učesnici imaju priliku da rade i steknu iskustva od iskusnih stručnjaka iz različitih oblasti kreativnih industrija i razvijaju svoje ideje uz pomoć mentora iskusnih u radu sa mladima. Na kraju učesnici konferencije imaju priliku da predstave svoje ideje najvažnijim donatorima u zemlji i prikupe sredstva za implementaciju ideja.

Partneri: Delegacija EU u Srbiji, Grad Niš, Ambasada Francuske, Ambasada Italije, Ambasada Austrije, Ambasada Švedske, Ambasada Holandije, Ambasada Slovačke, Ambasada SAD, Erste banka, Societe General banka, Microsoft, Trag fondacija , Catalist fondacija, Dokukino fondacija

Posetite websajt: KRENI