#EUambasadori

28 srednjoškolaca iz Niša, Kruševca i Novog Pazara prošli su dvodnevnu obuku na Kopaoniku, gde su se upoznali bliže sa Evropskom unijom, njenim funkcionisanjem i značajem za mlade, ali i iskustvima pojedinih država članica. Predavači koji su radili sa njima su bili Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade Republike Slovenije, Marjan Cvetković, član Tima Evropa, Branko Krsmanović, predsednik Mladih ambasadora, Marion Vio, direktorka Francuskog instituta u Nišu, Bojan Cvilak, koordinator za EU integracije Ambasade Švedske u Srbiji, Mina Stefanović, praktikantkinja u Evropskoj komisiji, Marijana Bošnjak, ekspertkinja na projektima Kreativne Evrope iz Osijeka, Mario Čelan, direktor Razvojne agencije Sisavsko-moslavačke županije.

Ovom prilikom #EUambasadori su dobili istraživačke zadatke u oblasti obrazovanja, kulture i preduzetništva. Tokom istraživanja, učesnici, koji su ujedno dobili po jednu zemlju članicu EU koju predstavljaju, pronalaze informacije o najboljim politikama, praksama i programima u oblasti koju istražuju, a tiču se zemlje za koju su zaduženi.

Nakon istraživanja, u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru biće održana po jedna tematska plenarna sednica na kojoj će delegati, uz podršku moderatora, diskutovati o praksama u EU i usvojiti zajednički zaključak o zadatoj oblasti, koji iz perspektive mladih, Srbija treba da sledi u procesu približavanja članstvu u Evropskoj uniji.

Preporuke sa sednica iz sva tri grada, nakon online javne diskusije, biće publikovane, a publikacije predstavljene, kako mladima, tako i donosiocima odluka, da bi ih imali u vidu tokom procesa integracija. Takođe, preko delegata, koji kroz mrežu Mladih ambasadora imaju pristup obrazovnom sistemu, kroz akciju “5 minuta Evrope”, mladi u srednjim školama u tri grada biće informisani o procesu pristupanja Evropskoj uniji i najboljim politikama iz oblasti obrazovanja, kulture i preduzetništva koje se mogu i u Srbiji primeniti.

Projekat “EU Ambasadori“ ima za cilj da direktnim uključivanjem mladih u proces istraživanja o članstvu i procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji neposredno približi mladima u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru važnost i značaj integracije sa Evropskom unijom.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije.