Spark – saradnja kreativaca iz Srbije i Austrije

Projekat „Spark“ ima za cilj uspostavljanje dugoročne saradnje mladih profesionalaca u oblasti kreativnih industrija, kao i stvaranje uslova za razvoj novih tržišta za mlade koji se bave kreativnim industrijama u Srbiji (Niš) i Austriji (Grac i Beč).

Na početku projekta biće izrađen portfolio katalog mladih profesionalaca u oblasti kreativnih industrija iz Niša, kao i prezentacija lokalne kreativne industrije sa analizom kreativnog potencijala juga Srbije. Nakon toga će, na osnovu motivacije i rezultata rada, a u saradnji sa partnerima iz Austrije biti izabrano 5 mladih kreativaca koji će učestvovati u studijskoj poseti Austriji.

Tokom boravka, izabrani učesnici iz Srbije će imati sastanke sa kreativcima iz Austrije koji se bave istom ili sličnom granom kreativne industrije, otvorene masterclass sesije na kojima će predstaviti sebe i svoj rad.

Takođe, posetu delegacije iz Srbije obeležiće i sastanci da institucijama i organizacijama koje se bave kreativnim industrijama u Austriji, kao i udruženjima Srba u Austriji, na kojima će izabrani tim predstaviti potencijale i mogućnosti za saradnju u oblasti kreativne industrije.

Ideja projekta je da se paralelno povezuju mladi koji profesionalno rade u kreativnim industrijama stvarajući tako mogućnosti za razvoj i saradnju na zajedničkim projektima, a ujedno i razvija tržišna saradnja između Srbije i Austrije u oblasti kreativnih industrija, odnosno ekonomska saradnja sa dijasporom.

Projekat se realizuje uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.