Budi baš ti EU ambasador, čekamo te!

 

Mladi ambasadori kreću sa realizacijom projekta “EU Ambasadori“ ima za cilj da direktnim uključivanjem mladih u proces istraživanja o članstvu i procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji neposredno približi mladima u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru važnost i značaj integracije sa Evropskom unijom.

Projektne aktivnosti, u prvoj fazi, obuhvatiće izbor 28 delegata iz tri grada, njihovi intenzivnu edukaciji o Evropskoj uniji i procesu pristupanja, kao i podelu istraživačkih zadataka u oblasti obrazovanja, kulture i preduzetništva. Tokom istraživanja, učesnici, koji ujedno dobiju po jednu zemlju članicu EU koju predstavljaju, pronalaze informacije o najboljim politikama, praksama i programima u oblasti koju istražuju, a tiču se zemlje za koju su zaduženi.

Nakon toga, u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru biće održana po jedna tematska plenarna sednica na kojoj će delegati, uz podršku moderatora, diskutovati o praksama u EU i usvojiti zajednički zaključak o zadatoj oblasti, koji iz perspektive mladih, Srbija treba da sledi u procesu približavanja članstvu u Evropskoj uniji.

Preporuke sa sednica iz sva tri grada, nakon online javne diskusije, biće publikovane, a publikacije predstavljene, kako mladima, tako i donosiocima odluka, da bi ih imali u vidu tokom procesa integracija. Takođe, preko delegata, koji kroz mrežu Mladih ambasadora imaju pristup obrazovnom sistemu, kroz akciju “5 minusa Evrope”, mladi u srednjim školama u tri grada biće informisani o procesu pristupanja Evropskoj uniji i najboljim politikama iz oblasti obrazovanja, kulture i preduzetništva koje se mogu i u Srbiji primeniti.

Prijave su otvorene do 1. avgusta za sve srednjoškolce u ova tri grada na linku https://goo.gl/7FM2A4

Projekat “EU Ambasadori” se finansira iz budžeta Republike Srbije – Ministarstvo za evropske integracije.

Budi baš ti EU ambasador, čekamo te!