Resurs centar Grada Niša (2018)

Mladi ambasadori su Resurs centar za podršku aktivnostima neformalnih grupa mladih u Nišu za 2018/19. 10 projekata je izabrano putem javnog poziva. Teme projekata su: dekoracija i umetničke instalacije u javnom prostoru (murali, klupe, stepenice, kante za otpatke, oslikavanje škola / bolnica). Kroz ovaj poziv, hteli smo da mladima pružimo priliku da ulepšaju svoj grad koristeći kreativnost i učine ga privlačnijim za sve stanovnike i turiste.

Partner: Grad Niš

Posetite websajt: RESURS CENTAR