Kultura po meri mladih (2015)

„Kultura po meri mladih“ je projekat koji je imao za cilj unapređenje korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja kroz inovativne pristupe u komunikaciji i uključivanju mladih u kulturni život grada. Ideja projekta je da mladi urade evaluaciju programa iz kulture i na osnovu rezultata predlože nove, usklađene sa realnim mogućnostima i potrebama mladih.

Partneri: Grad Niš