JAVNI POZIV ZA PRIJAVU OMLADINSKIH AKTIVNOSTI NEFORMALNIH GRUPA

UG Mladi ambasadori kao nosilac aktivnosti Resurs centra za podršku aktivnostima neformalnih grupa mladih u Nišu, a u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Niša i uz finansijsku podršku Grada Niša raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU OMLADINSKIH AKTIVNOSTI
NEFORMALNIH GRUPA

Tema konkursa su uređenje i umetničke instalacije u javnom prostoru (murali, klupice, stepenice, kante za otpad, kugle na trotoaru, igrališta i tereni, pešački prelazi, krečenje i iscrtavanje škola/bolnica, podvožnjaci, nadvožnjaci…). Ideja teme Resurs centra u 2018. godine je da mladima pruži priliku da kroz svoju perspektivu i kreativnost urede grad u kome žive i učine ga atraktivnijim kako za sve stanovnike, tako i za turiste koji dolaze.

Konkurs je otvoren za sve neformalne grupe mladih čiji su članovi uzrasta od 15 do 30 godina. Neformalnu grupu čine 3 ili više člana. Nosilac projekta / koordinator mora biti osoba koja je starija od 18 godina.

Poziv je otvoren do 14. septembra 2018. godine, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca.

Napomena: predstavnici prijavljenih timova, ukoliko predložena aktivnost prođe prvu fazu evaluacije, su u obavezi da prisustvuju edukativnom programu 16. septembra 2018. godine. U suprotnom, RC će smatrati da je podnosilac odustao od prijave. Jedna omladinska grupa može prijaviti jednu ideju.

U okviru ovog poziva za 2018. godinu biće podržano najmanje 10 ideja neformalnih grupa sa budžetom u rasponu do 100.000 dinara. RC zadržava pravo korekcije budžeta u dogovoru sa predstavnikom neformalne grupe.

Prilikom predlaganja ideja podnosioci moraju voditi računa o planiranim aktivnostima tako da se mogu završiti najkasnije do 15. novembra 2018. godine.

Podršku u realizaciji omladinskih aktivnosti neformalnih grupa pružiće stručni tim koji će se svojim angažovanjem truditi da pomogne mladima da uspešno realizuju podržane aktivnosti.

Za sva dodatna pitanja ili informacije možete se obratiti UG Mladi ambasadori putem mejla: offica@ambasador.rs ili telefona +381 64 644 6 158.