#SPARK – Saradnja Srbije i Austrije u oblasti kreativnih industrija

U okviru projekta #Spark, koji realizuju Mladi ambasadori uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu organizovana je studijska poseta Austriji u periodu od 06. do 10. novembra 2017. godine.

Delegacija iz Niša, koju je činilo 10 članova, imala je priliku da se u Gracu i Beču upozna sa radom institucija i pojedinaca koji se bave kreativnim industrijama. Takođe, za članove delegacije priređen je prijem u gradskoj kući u Graci i Ambasadi Srbije u Beču.

Program u Gracu obuhvatao je:

  • Posetu izložbenom prostoru Designforum Steiermark i predstavljanje rada i delovanja organizacije Kreativne industrije Štajerska (KIŠ) i manifestacije „Mesec dizajna“ od strane Tomija Bobinca, predstavnika KIŠ-a.
  • Predstavljanje izložbe plakata: ”Underground images” Škole vizuelnih umetnosti iz Njujorka.
  • Poseta Univerzitetu primenjenih nauka FH Joanneum / Institutu za dizajn i komunikacije i predstavaljanje programa i organizacije osnovnih i master studija od strane Tomija Bobinca, profesora na predmetu komunikacijski dizajn.
  • Prisustvovanje prezentacijama na kojima su studenata FH Joanneum predstavili svoje ideje za vizuelni identitet manifestacije Mesec dizajna uz prisustvo Eberharda Šrempfa, direktora KIŠ-a.
  • Posetu Tehničkom fakultetu/departmanu za arhitekturu, upoznavanje sa sistemom obrazovanja, obrazovnim profilima i praktičnim radom od strane profesorke Petre Peterson.
  • Prezentacija Ivana Redija, direktora arhitektonskog studija Ortlos o prilikama za rad arhitekata, principima razvoja i mogućnostima za umrežavanje.
  • Prijem u Gradskoj kući i upoznavanje sa prilikama i politikama grada u razvoju kreativnih industrija od strane odbornika Topfa Georga.

Program u Beču obuhvatao je:

  • Posetu Ambasadi Srbije i razgovor o mogućnostima za saradnju između mladih ljudi koji se bave kreativnim industrijama u Srbiji i Austriji sa NJ.E. gospodinom Perom Jankovićem i trećim sekretarom Mašom Grim.
  • Poseta Impact hub-u u Beču i vođenje kroz prostor od strane Dušana Jankovića, konsultanta za saradnju sa zajednicom. Ovom prilikom predstavljene su firme koje rade u oblasti socijalnog preduzetništva kao i program Impact hub-a i mogućnosti za saradnju.

 

Delegaciju iz Niša predstavljali su Milica Simonović i Marija Marinković, arhitektice, Tamara Pančić, grafička dizajnerka, Jovana Anđelković, kopirajterka, Jovan Gojković, fotograf, Strahinja Tabaković, modni dizajner i članovi projektnog tima iz Mladih ambasadora Branko Krsmanović, Snežana Andrić, Aleksandar Stamenković i Ivan Redi.

Studijsku posetu je obeležio visok nivo podudarnosti po pitanjima buduće saradnje, pa se u narednom periodu očekuje realizacija konkretnih aktivnosti u oblasti kreativnih industrija.

———————————————————————————————————————————————————————————————