05/05/2015

O nama

Udruženje „Mladi ambasadori“ je omladinska organizacija koja je osnovana u cilju jačanja kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na međusektorsku saradnju kao i na lično usavršavanje svakog pojedinca sa idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Udruženje je počelo sa radom u februaru 2014. godine sa izborom prve generacije ambasadora kulture čija su zaduženja da promovišu kulturna manifestacije u gradu kod svojih vršnjaka na nedeljnom nivou. Oni su tokom svog mandata prenosili informacije o kulturnim dešavnjima na 45000 mladih ljudi u svim osnovnim, srednjim školama i fakultetima u Nišu.

Od oktobra 2014. Udruženje je pored ambasadora kulture izabralo i prve generacije ambasadora sporta i ambasadora preduzetništva.

Ambasadori sporta promovišu sportska dešavanja i klubove kod svojih vršnjaka, ali i šire vrednosti fer-pleja i nenasilnog ponašanja na sportskim terenima. Jedna od zaduženja im je organizovanje sportskih turnira na nivou grada.

Za razliku od kolega iz sporta i kulture, ambasadori preduzetništva su u srednjim školama i fakultetima i njihov zadatak je da podstaknu preduzetnički duh kod mladih, informišu svoje kolege o edukacijama iz ove oblasti, kao i da organizuju konferencije i treninge kako bi se pravovremeno edukovala generacija budućih mladih preduzetnika.

Svi oni tokom trajanja svog mandata prolaze neformalne edukacije, neke zajedničke a neke iz svojih oblasti, upoznaju rad institucija u lokalnoj zajednici kako bi na pravi način prezentovali i unapredili kulturnu, sportsku i privrednu stranu grada.

Od oktobra 2015. Mladi ambasadori počinju sa širenjem organizacije na nacionalnom nivou i osnivanjem ambasadora kulture u Kruševcu i Novom Pazaru, sa idejom daljeg širenja na nacionalnom, kao i nadnacionalnom nivou.

Pored programskih aktivnosti svih ambasadora, Udruženje sprovodi projekate kojima se nastoje osnažiti mladi ljudi i aktivno uključiti u zajednicu.