16/08/2017

EDUKATIVNI PROGRAM MLADIH AMBASADORA 2017/18.

OSNOVNE ŠKOLE
______________________________

Edukacije

 • Javni nastup
 • Debatovanje
 • Radionica glume
 • Timski rad
 • Organizacija događaja
 • Marketing i promocija događaja
 • Radionice programiranja
 • Razvijanje preduzetničkih veština

Obilasci institucija kulture u Nišu, niških sportskih klubova, uspešnih kompanija i preduzetnika, upoznavanje sa kulturno – istorijskim nasleđem kroz zajedničke izlete i stručne posete.

SREDNJE ŠKOLE I FAKULTETI
____________________________________

Edukacije

 • Javni nastup
 • Komunikacija u okruženju i timu
 • Uspešno korišćenje vremena
 • Timski rad
 • Organizacija događaja
 • Marketing i promocija događaja
 • Preduzetništvo i izrada biznis plana
 • Pisanje i upravljanaje projektima
 • Prikupljanje sredstava za projekte

Obilasci institucija kulture u Nišu, niških sportskih klubova, uspešnih kompanija i preduzetnika, upoznavanje sa kulturno – istorijskim nasleđem kroz zajedničke izlete i stručne posete.

_____________________________________________

AKTIVNOSTI KOJE UKLJUČUJU SVE IZABRANE AMBASADORI

 • Učešće u organizaciji KreNI konferencije
 • Učešće u realizaciji projekata udruženja
 • Vođenje kroz organizaciju događaja
 • Učešće u pisanju projekata
 • Predlaganje i realizacija akcija i programa