Potpisan protokol o saradnji sa organizacijom Forum za kreativno delovanje “Fokred”

003web

 

Mladi ambasadori su krenuli sa širenjem na nivou Srbije, a prva stanica je Novi Pazar.

Nakon više sastanaka i dogovora uspostavljena je saradnja sa organizacijom Forum za kreativno delovanje „Fokred” iz Novog Pazara koji će u svom gradu implementirati program Ambasadora kulture.

U četvrtak, 20. avgusta 2015. predstavnici Foruma za kreativno delovanje “Fokred” posetili su Mlade ambasadore u Nišu i prošli obuku za sprovođenje programa Ambasadora kulture. Tom prilikom je potpisan Protokol o saradnji o formiranju prve lokalne kancelarije Mladih ambasadora u Novom Pazaru.

Do kraja avgusta biće raspisan konkurs za izbor prve generacije Ambasadora kulture u Novom Pazaru, koji će u promovisati kulturna dešavanja u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u svom gradu.
Više informacija o omladinskoj organizaciji Forum za kreativno delovanje „Fokred“ možete naći ovde