SA MLADIMA ZA MLADE!

Misija i vizija

Društveno angažovanje mladih

Jačanje kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na lično usavršavanje svakog pojedinca sa idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Aktivni i osnaženi mladi

Otvoreno društvo u kome su mladi aktivno uključeni u razvoj zajednice i regionalne saradnje kroz učešće u procesima donošenja i realizacije odluka.

O nama

Sa mladima za mlade

Udruženje je počelo sa radom u februaru 2014. godine sa izborom prve generacije Ambasadora kulture čija su zaduženja bila da promovišu kulturna manifestacije u gradu kod svojih vršnjaka na nedeljnom nivou.

Od oktobra 2014. delatnost udruženja je proširena na promovisanje sportskih dešavanja i dešavanja iz oblasti preduzetništva, pa su pored ambasadora kulture izabrani i ambasadori sporta i preduzetništva.

2015. godina predstavlja godinu širenja Mladih ambasadora na nivou Srbije i izbor prve generacije Ambasadora kulture u još dva grada u Srbiji. Ovo je početak stvaranja nacionalne mreže Mladih ambasadora sa zajedničkim ciljem, osnaživanje mladih ljudi.

  • Prva generacija ambasadora kulture za 30% povećala posetu institucijama kulture u gradu

  • Dobijena podrška za inicijativu o uključivanju mladih u privredno-ekonomski život grada kroz projekat javnog zagovaranja.

  • 15% članova Privredno-ekonomskog saveta grada Niša čine članovi Mladih ambasadora preduzetništva

mladi ambasadori

OSNOVNE ŠKOLE

SREDNJE ŠKOLE

fakulteti

O nama su rekli...

Najnovije vesti

Ostanimo u kontaktu


Notice: Undefined index: pirateformsopt_attachment_field in /www/webvol7/hu/e45q4zknfdectpc/ambasador.rs/public_html/wp-content/plugins/pirate-forms/public/class-pirateforms-public.php on line 367

Notice: Undefined index: pirateformsopt_attachment_field in /www/webvol7/hu/e45q4zknfdectpc/ambasador.rs/public_html/wp-content/plugins/pirate-forms/public/partials/pirateforms-form.php on line 66